Siirry sisältöön

Esihenkilö, osaatko huomioida monimuotoisuuden?

On tärkeää osata valita sanansa joka hetkessä niin, ettei kukaan työpaikalla koe tulleensa ulossuljetuksi, muistuttaa asiantuntija. Tule kuulemaan koulutuksiimme, miten monimuotoisuuden huomioinen lisää yrityksen houkuttelevuutta työnantajana.

− Jos emme osaa ottaa huomioon monimuotoisuutta, saatamme jättää osan ihmisistä syrjään, ilman että tajuamme sitä. Silloin kaikilla ei ole samanlaista mahdollisuutta kokea itseään tervetulleeksi ja arvostetuksi työpaikalla, sanoo erikoistutkija Sirkku Varjonen Kuntoutussäätiöstä.

Tästä syystä on tärkeää, että osaamme ottaa huomioon puheessamme ja viesteissämme ihmisten keskinäisen erilaisuuden. Emme oleta, että kaikki ovat samanlaisia kuin me itse, vaan pidämme kaiken aikaa mielessämme, että tulemme erilaisista taustoista.

− Ihmisten identiteetteihin ja taustoihin liittyvää monimuotoisuutta on ollut aina, mutta vielä jokin aika sitten sitä ei ollut mahdollista tuoda esiin. Ihan viime vuosina näissä asioissa on onneksi tapahtunut aika iso muutos.

Reilu työpaikka kaikille

Nuorille ihmisten erilaiset taustat ja identiteetit ovat ehkä usein tutumpi asia kuin vanhemmille ikäluokille, Varjonen muistuttaa. Nuoret osaavat aiheellisesti myös odottaa, että työpaikalla hyväksytään ja huomioidaan monimuotoisuutta ja edistetään kaikille reilua kulttuuria.

Monimuotoisuuden tiedostamisessa voi lähteä liikkeelle siitä, että tutkii omia ennakko-oletuksiaan: olenko jäykkien odotusten vankina vai onko ajattelussani tilaa moniarvoisuudelle? Varjonen antaa esimerkin: Perheet ja parisuhteet ovat monimuotoisia. Osaanko ottaa sen huomioon? Jos joku naispuolinen henkilö kertoo tulevasta vanhempainvapaasta, oletanko vahingossa automaattisesti, että hän on menossa synnyttämään. Mitä jos hän onkin tulossa vanhemmaksi, mutta ei ole synnyttämässä? Ehkä hänen puolisonsa on synnyttämässä, tai ehkä hän on tulossa adoptiovanhemmaksi.

− Kyse on usein hyvin pienistä sanavalinnoista. Osaammeko puhua tavalla, johon kaikki voivat liittyä? Voi käyttää esimerkiksi sanaa puoliso tai kumppani sen sijaan, että puhuu miehestä tai vaimosta.

Työyhteisössä, jossa monimuotoisuus huomioidaan, kaikki voivat kokea kuuluvansa joukkoon: jokainen voi olla oma itsensä, taustaansa piilottelematta. Monimuotoisuuden tiedetään olevan myös kilpailuetu yritykselle. Tutkimusten mukaan monimuotoisuus voi vaikuttaa myönteisesti muun muassa työpaikan houkuttelevuuteen työnantajana ja taloudelliseen kannattavuuteen sekä henkilöstötyytyväisyyteen.

Tule mukaan koulutuksiin

Mielihyvin duunissa -hanke järjestää kolmen koulutuksen sarjan. Ensimmäinen webinaari käsittelee monimuotoisuutta laajasti. Toisessa koulutuksessa pureudutaan sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuuteen. Kolmannessa koulutuksessa teemana on kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus.

− Mukaanottava, yhdenvertainen ja kukoistava työyhteisö ei synny itsestään, vaan se vaatii meiltä tahtoa ja osaamista. Tätä osaamista on nyt tarjolla webinaareissamme.

Tule mukaan oppimaan, miten toimivaa ja kaikille reilua työyhteisön monimuotoisuutta voidaan edistää sinun työpaikallasi! Voit valita, haluatko osallistua vain yhteen koulutukseen vai tuletko mukaan useampaan webinaariin.

Monimuotoisuus työelämässä 1. osa 9.4. klo 9–10.30

Ilmoittaudu mukaan!

Sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus 2. osa 23.4. klo 9–10.30

Ilmoittaudu mukaan!

Kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus 3. osa 7.5. klo 9–10.30

Ilmoittaudu mukaan!