Siirry sisältöön

Tiesitkö, että hyvinvointi tuo lisää tuottavuutta!

Mitä hyötyjä saadaan siitä, että työyhteisössä tuetaan nuoren mielen hyvinvointia? Miten tätä voi tehdä helpolla tavalla? Tule mukaan Nuoren hyvinvointi työnantajan valttikortiksi -koulutukseen.

Erityisasiantuntija Reija Paanasella, Diakonia-ammattikorkeakoulu, on yksi toive työnantajille: Jos pystyisimme tekemään työyhteisöistä sellaisia, että ne tukevat nuoren hyvinvointia, saisimme nuoret kiinnittymään työelämään ja voimaan siellä hyvin.

– Nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen on taloudellisesti kannattavaa yritykselle, tutkija muistuttaa.

– Rahaa säästyy, kun yritys saa pidettyä kiinni työntekijöistään ja rekrytointikulut pienenevät. Hyvinvoiva työyhteisö on myös tuottavampi työyhteisö.

Paitsi että hyvinvoinnilla on merkitystä yrityksen pitovoimaan, se vaikuttaa myös vetovoimaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan nuorille tärkeä kriteeri työpaikan valinnassa on se, että työnantaja panostaa työhyvinvointiin. Toisessa hiljattain julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin nuorten arvoja. Selvisi, että nuoret pitävät yrityksen arvoja rahaakin tärkeämpänä. Heille merkkasi menestystä ja rahaa enemmän se, että he pystyivät jakamaan työyhteisönsä arvot.

– Nuorilla on iso toive siitä, että työyhteisö on välittävä. Että siellä on hyvä olla. Myös turvallisuuden tunne on nuorille tärkeä. Ilmapiirin pitää olla sellainen, että nuori uskaltaa sanoa, jos hän ei osaa jotain tai jos joku asia huolettaa häntä.

Miten sanoittaa, mikä on riittävää?

Paananen on tutkinut nuorten hyvinvointia ja jaksamista. Löydös on, että nykynuorilla on monia vajeita hyvinvoinnissaan. Heiltä puuttuu esimerkiksi uskoa siihen, että vaikeuksien voittaminen on mahdollista ja että oma polku löytyy. He tarvitsevat erityistä vahvistusta näissä kysymyksissä.

– Se, että nuori pystyy luottamaan itseensä ja omiin kykyihinsä, tuntuu vaativan tänä päivänä tosi paljon tukea. Tämä ei toisaalta ole mikään ihme, koska meidän maailma on nykyisin tosi monimutkainen. Nuorille on paljon ulkoa ja sisältä tulevia vaatimuksia pärjäämiselle.

– Meidän kannattaa nyt kiinnittää huomiota siihen, miten otamme nuoret työelämään. Olisi tärkeää, että osaisimme vastata heidän tuen tarpeeseensa ja huomioisimme heidän toiveensa ja huolensa.

Nuoren hyvinvointi työnantajan valttikortiksi -webinaarissa rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat Ruusa Hentilä, Väestöliiton hyvinvointi Oy, ja Jaana Toikkanen, Diakonia-amk, kertovat helpoista menetelmistä, joilla voidaan vaikuttaa siihen, että nuori kokee työyhteisönsä psykologisesti turvalliseksi.

– Keinot, joilla nuoria voi auttaa, eivät ole mitään vaikeita juttuja. Esimerkiksi miten kannattaa sanoittaa nuorelle, mikä on riittävää? Miten kannattaa huomioida onnistumisia? Annamme käytännöllisiä vinkkejä.

Tervetuloa mukaan webinaariin:
Nuoren hyvinvointi työnantajan valttikortiksi
pe 24.5.2024 klo 9–10.30
Ilmoittaudu tästä!

pe 20.9.2024 klo 9–10.30
Ilmoittaudu tästä! (Linkki aukeaa elokuussa)