Siirry sisältöön

Erilaisuuden hyväksyvä työpaikka menestyy

Jotta monimuotoisuuden potentiaali saadaan käyttöön, vaaditaan koko työyhteisöltä ja etenkin sen johdolta tahtoa ja taitoa tunnistaa monimuotoisuuden arvo ja rakentaa inklusiivista työyhteisöä.

Miksi työpaikalla kannattaa huomioida monimuotoisuus? Paitsi, että työyhteisön monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat inhimillisesti tärkeitä asioita, ne ovat myös varsin olennaisia organisaation menestyksen ja sen veto- ja pitovoiman kannalta. Myös lainsäädäntö velvoittaa monimuotoisuuden huomioimiseen ja syrjinnän kitkemiseen.

Hyvin johdetussa ja mukaan ottavassa työyhteisössä monimuotoisuus vaikuttaa myönteisesti työpaikan julkisuuskuvaan ja houkuttelevuuteen, organisaation luovuuteen, asiakkaiden tavoittamiseen, asiakastyytyväisyyteen, henkilöstötyytyväisyyteen ja taloudelliseen kannattavuuteen. Monimuotoisuus toimii voimavarana esimerkiksi siksi, että erilaisista taustoista tulevilla ihmisillä on yhdessä monipuolisempaa ymmärrystä ja kokemuksia, joista on hyötyä päätöksenteossa ja vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

Olemme kaikki erilaisia

Kun puhutaan monimuotoisuudesta työelämässä, sillä viitataan siihen, että työyhteisössä on monenlaisia ihmisiä. Monimuotoisuus tarkoittaa siis ihmisten keskinäistä erilaisuutta. Tämä erilaisuus voi liittyä ikään, sukupuoleen, etniseen tai kulttuuriseen taustaan, kieleen, uskontoon, vakaumukseen seksuaaliseen suuntautumiseen, perhetilanteeseen, vammaisuuteen, terveydentilaan, työkykyyn, neurologisiin ominaisuuksiin (esim. oppimisvaikeudet), koulutustaustaan tai persoonallisuuteen.

Useimmat työyhteisöt ovat ainakin jossain määrin monimuotoisia. Osa monimuotoisuudesta on näkyvää, osa saattaa jäädä piiloon, etenkin jos erilaisuuteen ei suhtauduta hyväksyen.

Monimuotoisuuden rinnalla puhutaan usein inklusiivisuudesta, mukaan ottamisesta. Sillä viitataan sellaiseen organisaatiokulttuuriin, jossa kaikki yksilöt erilaisine taustoineen hyväksytään joukkoon, kukaan ei joudu syrjityksi ja jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet edetä organisaatiossa ja nauttia sen tarjoamista eduista.

Tunnistetaan monimuotoisuuden arvo

Jotta monimuotoisuuden potentiaali saadaan käyttöön ja jokainen työyhteisön jäsen saa olla aidosti oma itsensä tasavertaisena työyhteisön jäsenenä, vaaditaan koko työyhteisöltä ja etenkin sen johdolta tahtoa ja taitoa tunnistaa monimuotoisuuden arvo ja rakentaa inklusiivista työyhteisöä.

Pääsevätkö kaikki sinun työpaikallasi taustastaan riippumatta kukoistamaan? Mielihyvin duunissa -hankkeessa järjestetään useita ilmaisia ja lyhyitä etäkoulutuksia, joissa saat tietoa työyhteisön monimuotoisuudesta ja sen tukemisesta. Ilmoittaudu mukaan – saat tukea ja vinkkejä siihen, kuinka varmistaa, että teidän työpaikallanne kaikilla on hyvä olla ja jokaisen osaaminen pääsee oikeuksiinsa.

Monimuotoisuus työelämässä 9.4. klo 9–10.30 

Sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuus 23.4. klo 9–10.30

Kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus 7.5. klo 9–10.30

Tervetuloa mukaan!

Sirkku Varjonen

Kirjoittaja on Kuntoutussäätiön erikoistutkija, joka työskentelee Mielihyvin duunissa -hankkeessa kouluttajana.